KIZIL TİLKİ KAFATASI

67 milyon yıllık

Dönem: Kretase
Bulunduğu Yer: He Nan, Çin

3D  >
Sitene Ekle
Sitenize ekleyin
x

Darwinizm, bir canlı kromozomunda dev bir kütüphaneden daha fazla bilgi kodlanmış olmasını, kör tesadüflerin mucizesi olarak görür. Görmeyen, duymayan, hissetmeyen, şuursuz atomların, gören, duyan, hisseden, düşünen şuurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin sözde ilahi gücünden olduğunu iddia eder. Tesadüf, Darwinizm’in mucizeler meydana getiren sahte ilahıdır. Fakat Darwinizm’in karanlık büyüsü, bilimsel delillerle yok edilmiştir. Milyonlarca yıllık canlı kalıntıları, canlıların değişmediğini açıkça ilan etmiştir. Örneğin resimde fosili görülen kızıl tilki kafatası, günümüz kızıl tilkilerinden farksızdır. Aradan geçen on milyonlarca yıla rağmen kızıl tilkilerin hiç değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini ortaya koyan bu fosil karşısında Darwinistlerin sahte delillerinin hiçbir geçerliliği yoktur.

Diğer Resimleri

Yaşayan Örneği

SM1291