SİBİRYA KURDU KAFATASI
Yaşı : 80 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Gan Su, Çin
Fosil kayıtlarındaki durağanlık, artık Darwinistler tarafından da inkar edilemez bir hal almıştır. Türlerin değişmemiş olduğunu kabul etmeye başlayan pek çok Darwinist, bu konudaki ısrarlı senaryolarından vazgeçmek zorunda kalmıştır. Gün geçtikçe artan sayısız yaşayan fosil bulgusu, Darwinistlerin "değişim" bekledikleri on milyonlarca yıllık zaman zarfı boyunca "değişmezlik" göstermiştir. Bir başka deyişle türler evrim geçirmemiştir. Resimde kafatası fosili görülen 80 milyon yıllık Sibirya kurdunun canlı örneği, bu hayvanların da hiçbir değişime uğramamış olduğunu göstermektedir.
SM1150