ÇULLUK BALIĞI
Yaşı : 5-1.8 milyon yıllık
Devri : Pliosen
Bulunduğu Yer : Marecchia Nehri Oluşumu, Poggio Berni, Italya
Eğer Darwinistler canlıların evrimleştiğini iddia ediyorlarsa, bu durumda bunu kanıtlayacak bir ara fosil örneği getirmeleri gerekmektedir. Yarı gelişmiş bir canlı örneği göstermeli, evrimleşmekte olan tam gelişmemiş organlarını tanımlamalı, her bir tür için bunlardan çok sayıda örnek göstermeleri gerekmektedir. Ama Darwinistlerin gösterebildikleri tek bir ara fosil örneği bile yoktur. Buna karşılık yaşayan fosil örnekleri milyonlarcadır. Evrimi çürüten delillerden birini de resimde görülen yaklaşık 5 milyon yıllık çulluk balığı fosilleri oluşturmaktadır.
SF0712