ANTİLOP KAFATASI
Yaşı : 66 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Gan Su, Çin
Sayfalar boyunca yer alan on milyonlarca yıldır değişmemiş tür örneklerinin sayısı, bu kitapta gördüklerinizden çok daha fazladır. Eğer evrim doğru olsaydı, sayısız türün değiştiğini gösterecek milyarlarca ara form bulunması gerekirdi. Fosil kayıtlarında tüm özellikleriyle tam canlılar yerine, yarı gelişmiş henüz günümüzdeki halini almamış varlıkların izlerini görmemiz gerekirdi. Fakat şu anda, sayısız çağrıya rağmen, Darwinistler tek bir tane bile ara form örneği gösterememektedir. Öte yandan, günümüz canlılarının hiç değişmeden milyonlarca yıl boyunca varlıklarını devam ettirdiklerini gösteren fosiller milyonlarcadır ve kitaplarda, sergilerde sergilenmektedir. Darwinistlerin bu delilsizliklerine karşı Yaratılış gerçeğinin delilleri sürekli olarak artmaktadır. Bunun örneklerden bir tanesi resimde görülen 66 milyon yıllık antilop kafatasıdır.
SM1723