GRIZLY AYISI KAFATASI
Yaşı : 81 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Gan Su, Çin
"Jeolojik araştırmaların bugün gelinen safhasında, jeolojik kayıtlarda, Yaratılışçıların, Allah"ın her bir türü ayrı olarak yarattığı düşüncesine ters düşecek hiçbir bulgu yoktur..." (Edmund J. Ambrose, The Nature and Origin of the Biological World, John Wiley & Sons, 1982, p. 164.) Evrimci biyolog Edmund J. Ambrose, bilimin gösterdiği gerçeği itiraf eden evrimcilerden biridir. Evrimi çürüten ve Yaratılış gerçeğinin delillerini gösteren fosil kayıtları gün geçtikçe artmaktadır. Resimde görülen 81 milyon yıllık grizly ayısı kafatası da, bu canlıların 81 milyon yıl önce de bugünkü görünümlerinde var olduklarını ortaya koymuştur. Bilimsel deliller objektif olarak değerlendirildiğinde, insanın sözde evrimi iddiası için de aynı sonucun geçerli olduğunu görürüz. Hiçbir canlı türünde değişim olmadığına göre, kuşkusuz insan da değişmemiştir. Her canlı varlık kendisine has özelliklerle yaratılmış ve yaşamıştır. Geçmişte ilkel hayvanların ya da ilkel insanların yaşadığı iddiası bir yalandan ibarettir.
SM1731