ZEBRA KAFATASI
Yaşı : 47 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Nei Meng Gu, Çin
Resimde görülen 47 milyon yıllık zebra kafatası, günümüzdeki zebralardan tam anlamıyla farksızdır. Bu delillerle evrim teorisinin iddiaları birer birer çürütülüyorken, Darwinizm"e sadakatle bağlanmanın, çürütülmüş hikayeleri gündeme taşıyarak gözboyamaya çalışmanın büyük bir zaman, kaynak ve emek israfı olduğu açıktır. Darwinistlerin bu çabaları artık istedikleri sonucu vermemekte, onlara ve teorilerine bir şey kazandırmamaktadır. Aksine, bilimsel delillere rağmen iddialarından vazgeçmemeleri, üzerlerindeki şüpheyi çok daha fazla artırmaktadır. Bilimin geldiği noktada evrim teorisine kesin olarak yer yoktur.
SM1842