YABAN ATI KAFATASI
Yaşı : 45 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Meng Gu, Çin
Evrimciler, soyu tükenmiş bazı canlılara ait fosiller üzerinde oynamalar yaparak, çeşitli senaryolar öne sürerek insanları aldatmaya çalışırlar. Bu senaryoların en ünlülerinden biri "atın evrimi" hikayesidir. Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa"da değişik zamanlarda yaşamış, farklı tür canlılara ait fosiller evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda küçükten büyüğe doğru dizilerek gerçek dışı bir şema oluşturulmuştur. Değişik araştırmacıların öne sürdükleri, 20"den fazla değişik atın evrimi şeması vardır. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. Evrimcilerin hayali soy ağacına en büyük darbe ise fosil kayıtlarından gelmiştir. Bulunan at fosilleri, atların hep at olarak var olduklarını ispatlamıştır.
SM2106