YABANİ EŞEK KAFATASI
Yaşı : 66 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Gan Su, Çin
Darwinizm"e göre, bugün fosilleri bulunmuş olan kafataslarının ve diğer kalıntıların, günümüzdeki canlılardan son derece farklı olmaları gerekirdi. Fosil kayıtlarında günümüzdeki canlıların evrimleşmekte olan halleriyle karşılaşılmalı, örneğin yarı balık yarı sürüngen, yarı sürüngen yarı memeli pek çok canlının izi olmalıydı. Günümüzdeki eşeklerin aynısı olan değil, eşeği andıran ama henüz tam eşek haline gelmemiş garip varlıkların fosilleri bulunmalıydı. Bulunan eşek kafatası fosillerinde, üç göz çukuru olan, burun çukuru henüz oluşmamış, çenesi alnında gibi ilginç formlara rastlanılmalıydı. Ancak bulunan tüm eşek fosilleri, günümüzdeki eşeklerin bütün anatomik özelliklerini taşımakta, eşeklerin var oldukları ilk andan itibaren hiç değişmediklerini ortaya koymaktadır.
SM1770