YILAN BALIĞI
Yaşı : 95 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Haqel, Lübnan
Bu örnekte, yılan balığının yanında fosilleşmiş diğer balık türleri de görülmektedir. Genellikle sığ sularda yaşayan yılan balıkları, Anguilliformes takımına dahildir. Bazı yılan balıkları türleri ise derin sularda (4000 m) yaşarlar. Boyları 10 cm
SF0134