GİNKGO; SEKOYA YAPRAĞI
Yaşı : 54-37milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Cache Creek Oluşumu, British Columbia, Kanada
Ginkgo, bitki dünyasında en çok örneği olan yaşayan fosillerden biridir. Sadece kendisinin dahil olduğu Ginkgophyta sınıfına dahildir. Bilinen en eski örnekleri 270 milyon yıllıktır. Resimde görülen ginkgo yaprağı fosili ise 54-37 milyon yaşındadır. Yüz milyonlarca yıldır aynı olan bitkiler, evrime meydan okumaktadır. Fosil bulguları, bitkilerin evrimi iddiasını kesin olarak reddetmektedir. Bu bulgulardan biri de 54?37 milyon yıllık, ginkgo yaprağı fosilidir. Milyonlarca yıl önce yaşayan ginkgoların günümüzde yaşayan örneklerinden bir farkı yoktur.
SP0149-150