RİNGA; GÜNEŞ BALIĞI
Yaşı : 54-37 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Green River Oluşumu, Kemmerer, Wyoming, ABD
Ringa ve güneş balıkları fosil kayıtlarında sıkça rastlanan balık türlerindendir. Elde edilen her fosil, canlıların evrim geçirmediğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 54–37 milyon yıllık bu fosil de, günümüzdeki ringa ve güneş balıklarıyla geçmişte yaşayanlar arasında bir fark olmadığını göstermektedir.
SF0159