GÜRGEN; KARAAĞAÇ; SEKOYA
Yaşı : 54-37 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Cache Creek Oluşumu, British Columbia, Kanada
Fosil kayıtları tüm bitki türlerinin var oldukları ilk dönemden itibaren en küçük bir değişiklik geçirmeden varlıklarını devam ettirdiklerini göstermektedir. Eğer bir canlı milyonlarca yıl boyunca değişmeden aynı özelliklere sahip kalıyorsa, bu durumun ifade ettiği gerçek açıktır: Canlılar evrim geçirmemiş, yaratılmışlardır. Bu gerçeğin delillerinden biri de resimde görülen 50 milyon yıllık gürgen ve karaağaç yaprağı fosilleridir.
SP0180