BÜYÜK AYI ISTAKOZU (Sycllarides Latus)
Yaşı : 95 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Lübnan
Bu sitedeki tüm canlılar, diğer canlıların tamamı gibi milyonlarca yıldır hiç bir değişikliğe uğramamıştır. Allah tüm canlıları hiç değişmeden muhafaza etmiştir.
SC4065