TİMSAH
Yaşı : 65 milyon yıl
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Çin
Darwinistler, sürüngenlerin amfibiyenlerden türediğini iddia ederler. Ancak amfibiyenlerin ortak bir ataya sahip olduğu iddiasını delillendiremedikleri gibi, sürüngenlerin amfibiyenlerden türedikleri iddiasını da delillendiremezler. Pek çok bilim adamı da bu gerçeğin farkındadır. Örneğin, Omurgalı Paleontolojisi ve Evrim kitabını yazası Robert L. Carroll şöyle söylemektedir: "Ne yazık ki ilk sürüngenin gerçek atası olabilecek bilinen tek bir örnek yoktur. Böyle bir ara formun bulunmayışı amfibiyen-sürüngen geçiş sorununu cevapsız bırakıyor." (Robert L. Carroll, "Problems of the Origin of Reptiles", Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, cilt 44, No. 3, Temmuz 1969, s.393) Resimdeki 65 milyon yıllık timsah fosili de, timsahların herhangi bir hayali atadan türemediklerinin, hep timsah olarak var olduklarının, on milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerinin ispatıdır
SR1051