KIZILAĞAÇ YAPRAĞI
Yaşı : 50 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Cache Creek Oluşumu, British Columbia, Kanada
Eosen dönemine (50 milyon yıl) ait bu kızıl ağaç yaprağı, hiçbir değişim geçirmemiştir. Günümüzdeki kızılağaçların özelliklerini göstermektedir. Yaprağın damar sistemindeki mükemmel detaylar olduğu gibi kalmış ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde evrim aleyhine büyük bir delil sunmuştur.
SP0752