CEVİZ AĞACI YAPRAĞI
Yaşı : 50 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Cache Creek Oluşumu, British Columbia, Kanada
Dünyanın neredeyse her yerinde yetişen ceviz ağacı, boyu 40 metreye kadar uzayabilen büyük bir ağaçtır. 50 milyon yıllık bu fosil ceviz ağacı yaprağı, bugün hemen her yerde görülebilen ceviz ağacı yapraklarından hiçbir farklılık taşımamaktadır. Yaratılış gerçeği sayısız delil ile kanıtlanmış bir gerçektir. Evrimcilerin teorilerine kendilerince bir kanıt oluşturabilmek için, hayali evrimi ispatlayacak bir ara fosil getirmeleri gerekmektedir. Ancak yeryüzünde evrim gerçekleşmediği için, bunu destekleyecek herhangi bir ara fosil de yoktur. İşte bu nedenle evrim, herhangi bir bilimsel nitelik taşımamakta ve tamamen bir aldatmacaya dayanmaktadır.
SP0765