MANTIS KARİDESİ
Yaşı : 95 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Hakel, Lübnan
Karbonifer döneminden (354–290 milyon yıl) beri hiç değişmeden varlıklarını devam ettiren mantis karidesleri, Darwinizm"i geçersiz kılan canlılardan biridir. Bir canlının yaklaşık 300 milyon yıl boyunca hiç değişmemesi evrimci yorumlarla açıklanabilecek bir durum değildir. Resimdeki mantis karidesi fosili ise 95 milyon yaşındadır ve hem 300 milyon yıl önce yaşamış hem de günümüzde yaşayan mantis karideslerinin tamamen aynısıdır.
SC0898