KAVAK YAPRAĞI
Yaşı : 50 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Green River Oluşumu, Uinta County, Utah, ABD
Bugün bitkilerin evrimi senaryosu savunucularının düştükleri en büyük çıkmaz ilk bitki hücresinin nasıl olup da evrimleştiğidir. Bundan sonra ise, tek bir hücreden ilk bitki ve bu bitkiden binlerce çeşit bitkinin nasıl oluştuğu sorusu yine cevapsızdır. Böyle bir sürecin varlığını gösteren tek bir ara geçiş fosili dahi bulunmamaktadır; yarı oluşmuş organlara, sistemlere sahip hiçbir ilkel bitki fosili yoktur, bir bitkinin bir başka bitkinin atası olduğuna dair elde hiçbir kanıt yoktur. Tam tersine fosiller, her bir bitki türünün kendisine has özelliklerle birdenbire ortaya çıktığını ve soyu devam ettiği müddetçe de hiç değişmediğini göstermektedir. Bu fosillerden biri de, günümüz kavak yapraklarının aynısı olan, 50 milyon yaşındaki kavak yaprağı fosilidir.
SP0867