SÖĞÜT YAPRAĞI
Yaşı : 50 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Green River Oluşumu, Uinta County, Utah, ABD
Tarih boyunca söğütler hep söğüt olarak var olmuşlardır. Herhangi bir bitkiden türememişler, varlıklarını devam ettirdikleri müddetçe de herhangi bir bitkiye dönüşmemişlerdir. Fosil kayıtlarında yarı söğüt yarı meşe, yarı meşe yarı kavak herhangi bir ara bitki türünün izine rastlanmaz. Çünkü böyle ara bitkiler hiçbir zaman yaşamamıştır. Resimdeki 50 milyon yıllık söğüt yaprağı fosili, bitkilerin evrim geçirdikleri iddiasının hayal ürünü bir hikaye olduğunu evrimcilere açıkça göstermektedir. Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının, canlılığın kökeninin Yaratılış olduğunun ispatıdır.
SP0870