MERCAN
Yaşı : 3 milyon yıllık
Devri : Pliosen
Bulunduğu Yer : Caloosahatchee Oluşumu, Manatee County, Florida, ABD
Resimde görülen mercan 3 milyon yaşındadır. 300 milyon yıl önce yaşamış olan mercanlar da, 3 milyon yıl önce yaşamış olanlar da, bugün varlıklarını devam ettirenler de, gerek yapısal gerekse görünüm olarak birbirinin aynısıdır. Bu aynılık evrim iddiasını geçersiz kılarken, Yaratılış"ın reddedilemez bir gerçek olduğunu bir defa daha gözler önüne sermektedir.
SY0881