EĞRELTİ OTU
Yaşı : 58 milyon yıllık
Devri : Paleosen
Bulunduğu Yer : Sentinel Butte Oluşumu, Dakota, ABD
Eğrelti otu fosilleri bize evrimsel bir sürecin hiçbir şekilde yaşanmadığını, canlıların ilk var oldukları günden bu yana değişmeden geldiklerini göstermektedir. Resimdeki eğrelti otu fosili de 58 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş, evrim geçirmemiştir. Bitkiler birbirlerinden bağımsız olarak yeryüzünde aniden belirmişlerdir ve bitki türlerinin arasında sözde evrimsel bir bağ bulunmamaktadır. Elbette ki, tek bir bitkiden sayısız çeşitlilikteki bitkilerin ortaya çıkması imkansızdır. Bitkilerin her biri kendi türüne ait farklı özelliklere sahiptir. Renkleri, tatları, şekilleri, üreme biçimleri birbirinden farklıdır, son derece kompleks mekanizmaları vardır. Bu kompleks mekanizmaların, evrimcilerin iddia ettikleri gibi, tesadüfen oluşması mümkün değildir.
SP0930