KEMAN VATOZU
Yaşı : 95 milyon yıllık
Devri : Kretase
Bulunduğu Yer : Hakel, Lübnan
Johns Hopkins Üniversitesi"nden S. M. Stanley, "Fosillerin yokluğunda evrim fikrinin haddi aşan bir hipotezden daha fazla bir şeyi temsil edip etmeyeceği şüphelidir." diyerek fosil kayıtlarının evrim teorisi için önemini ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi önde gelen evrimciler de fosil kayıtlarının eksikliğinin evrim teorisi için bir sorun oluşturduğunun farkındadır ve bunu itiraf etmektedir. Resimde görülen 95 milyon yıllık keman vatozu fosili de Prof. Stanley"nin bu itirafını teyit eden örneklerden biridir. (S.M. Stanley, The New Evolutionary Timetable Fossils, Genes and the Origins of Species, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1981, s. 72)
SF0947