TİBET KUM TİLKİSİ KAFATASI

86 milyon yıllık

Dönem: Kretase
Bulunduğu Yer: Du Lan, Qing Hai, Çin

3D  >
Sitene Ekle
Sitenize ekleyin
x

Yırtıcı memeliler takımından (Carnivora) olan Tibet kum tilkileri, sadece kum tilkisi olarak da anılırlar. Genellikle uçmayan kuş türleri, tavşanlar ve diğer kemirgenlerle beslenirler. Fosil kayıtları kum tilkilerinin hep kum tilkisi olarak var olduklarını, başka bir canlıdan türemediklerini ispatlamıştır. Günümüz kum tilkileriyle her yönden aynı olan 86 milyon yıllık resimdeki kum tilkisi kafatası fosili, evrimcilerin sadece hayallerini dile getirdiklerinin delilidir. Darwinistlerin iddia ettikleri gibi bir süreç hiçbir zaman yaşanmamıştır, evrimci varsayımlar bilimsel dayanaktan yoksundur.

Diğer Resimleri

Yaşayan Örneği

SM1183