SIRTLAN KAFATASI

82 milyon yıllık

Dönem: Kretase
Bulunduğu Yer: Çin

3D  >
Sitene Ekle
Sitenize ekleyin
x

Allah tüm canlıları birbirinden kompleks özelliklerle yaratmıştır. Son derece donanımlı bir vücut sistemine sahip olan memeliler, bu kompleksliği bütün özellikleriyle sergilemektedir. Memelilerin sahip oldukları bu özellikerin sözde evrimsel bir süreç neticesinde ortaya çıktığını gösteren bir tane dahi somut bulgu yoktur. Öte yandan sayısız fosil, canlıların hiç değişmediğini, yani evrimsel bir süreçten geçmediğini ispatlamıştır. Tüm canlı türlerindeki durağanlığa rağmen, insan için ayrı bir evrim senaryosu oluşturmak büyük bir mantık çöküntüsüdür. İlkel, hırıltılar çıkararak anlaşmaya çalışan, her tarafı tüylerle kaplı, yavaş yavaş insana dönüşen yarı maymun varlıklar Darwinistlerin hayal ürünlerinden ibarettir. İnsan hep insan olarak var olmuş, Allah"ın ilham ettiği aklı ve vicdanıyla insanca yaşam sürmüştür.

Diğer Resimleri

Yaşayan Örneği

SM1801