ÇAKAL KAFATASI

51 milyon yıllık

Dönem: Eosen
Bulunduğu Yer: Gao Xiong, Tayvan

3D  >
Sitene Ekle
Sitenize ekleyin
x

Darwin, milyonlarca yıllık yaşayan fosillerden habersizdi. Hücrenin, içi su dolu bir baloncuk olduğunu zannediyordu. Darwin"in yaşadığı dönemde, üstün teknolojiye sahip laboratuvarlar yoktu. Değil laboratuvarlar, buzdolabı, telefon, daktilo, hatta tükenmez kalem bile yoktu. Böyle bir ortamda geliştirilmiş olan evrim teorisi, delilsiz, mantıksız ve dayanaksız bir varsayımdı. Amatörce ortaya atılmış bu sahte teori, ideolojik kaygılarla sahiplenildi. 20. ve 21. yüzyılda ise koşullar çok değişti. Son teknoloji ürünü laboratuvarlarda yapılan incelemeler hücrenin son derece kompleks bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Hepsinden önemlisi elde edilen sayısız yaşayan fosil, canlılığın kökenine dair Darwinist hikayelerin gerçek olmadığını gösterdi. Darwinizm"in sonunu getiren fosillerden birisi de resimde görülen 51 milyon yıllık çakal kafatasıdır. Canlının 51 milyon yıllık örneği, günümüzden tam anlamıyla farksızdır.

Diğer Resimleri

Yaşayan Örneği

SM1295