MANTIS KARİDESİ, YILAN BALIĞI

95 milyon yıllık

Dönem: Kretase
Bulunduğu Yer: Hakel, Lübnan

3D  >
Sitene Ekle
Sitenize ekleyin
x

Bilimsel bilgi ve bulgular göstermektedir ki, yılan balıkları hep yılan balığı, mantis karidesleri hep mantis karidesi olarak var olmuşlardır. Herhangi bir sözde ilkel ataları yoktur. Bir başka canlıdan türememiş, bir başka canlıya dönüşmemişlerdir. Soylarını devam ettirdikleri müddetçe hiçbir ara aşamadan geçmemişlerdir.

Diğer Resimleri

Yaşayan Örneği

SC0909